ewaluacja projektów społecznych ewaluacja projektów społecznych
ewaluacja projektów społecznych

Co to jest ewaluacja?

Ewaluacja umożliwia pomiar rezultatów projektu. Dostarcza też informacji przydatnych w zarządzaniu projektem. Ewaluacja stara się odpowiedzieć na następujące pytania:
 
• Co się zmieniło w wyniku realizacji projektu?
• Czy zmiany są zgodne z oczekiwaniami? Jeśli nie, to dlaczego?
• Czy można coś usprawnić w realizacji projektu, coś zrobić lepiej? Jakich błędów unikać?
• Czy realizacja projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane efekty (pozytywne lub negatywne)?
• Co myślą o naszych działaniach osoby, do których skierowany jest projekt?
 
Aby odpowiedzieć na te pytania, konieczne jest przeprowadzenie badań. W przypadku projektów społecznych (np. szkoleń), są to badania społeczne. Wykorzystuje się w nich takie techniki jak
 
• ankieta,
• wywiad indywidualny,
• zogniskowany wywiad grupowy (focus),
• obserwacja,
• analiza danych zastanych np. danych z monitoringu, analiza dokumentów
 
Metody badań społecznych stosowane są również w ewaluacji projektów infrastrukturalnych (np. budowa drogi), jednak tu odgrywają rolę pomocniczą obok metod pomiaru stosowanych np. w ekonomii.
 
Tak naprawdę każda ewaluacja projektowana jest „na miarę” konkretnego projektu. Badacz wspólnie z realizatorami projektu ustala, na jakie pytania mają odpowiedzieć badania, np. czy realizatorzy chcą poznać opinie uczestników na temat szkolenia oraz zbadać samoocenę zmian w ich wiedzy (czy zdaniem uczestników dzięki udziałowi w szkoleniu ich wiedza wzrosła), czy też czy faktycznie wykorzystują nabyte umiejętności np. w pracy i jakie są tego efekty. Projektodawca na bieżąco ma dostęp do wyników ewaluacji. Na podstawie wyników badań formułowane są rekomendacje – powinny być to konkretne wskazówki co warto zmienić, poprawić w projekcie, uwzględniające możliwości ich zrealizowania.
 
Zaletą ewaluacji prowadzona przez osobę z spoza zespołu projektowego jest jej większa obiektywność. Z drugiej strony, to realizatorzy projektu znają go najlepiej - jeśli zdecydują się na prowadzenie ewaluacji samodzielnie (autoewaluacja) mogą skorzystać ze wsparcia zawodowego ewaluatora w zaplanowaniu badań i przygotowaniu narzędzi badawczych.